aqua-top-banner

kasvun-innostaja

Kasvun innostaja

Raisioaqua auttaa kalankasvattaja-asiakkaitaan tuottamaan kuluttajille terveellistä ruokaa kestävästi, tehokkaasti ja taloudellisesti kannattavasti, eläinten hyvinvointia edistäen ja ympäristöä kunnioittaen. Toimintamme ytimessä ovat vahva, pohjoisiin oloihin soveltuva ruokinnan erikoisosaaminen sekä innovatiiviset ja ekologiset huippurehut. Niillä voimme tuottaa asiakkaillemme kilpailuetuja ja lisäarvoa – olla kasvun innostaja.

aqua-brands

Hercules

Kirjolohelle, taimenelle ja lohelle soveltuvassa Hercules-tuotesarjassa yhdistyvät tuotantotehokkuus ja -laadukkuus, ekologisuus ja kestävän kehityksen mukaiset arvot.

Silver

Erityisesti siialle suunnitellulla ympäristöystävällisellä rehulla saavutetut kasvatustulokset ovat olleet erinomaisia.

Vital Pro

Vital-rehut on tarkoitettu jaksottaiseen käyttöön, tukemaan kirjolohen hyvinvointia ja terveyttä kasvatuksen kriittisinä hetkinä.

Circuit

Kiertovesikasvatukseen kehitetyillä rehuilla saavutetaan hyvät kasvatustulokset ja voidaan myös vaikuttaa parempaan allashygieniaan.

aqua-home-visio

Visiomme on luoda suomalaiselle kalankasvatuselinkeinolle kasvuedellytyksiä ilman vesiluonnon kuormittamista. Yksi esimerkki kestävää kehitystä edistävistä tuotekonsepteistamme on Baltic Blend -itämerirehu, jolla mm. vähennetään oman lähimeremme typpi- ja fosforikuormitusta.

aqua-home-application

Kalakin kasvaa kännykällä

Kasvuluotain on Raisioaquan digitaalinen sovellus, joka helpottaa kalankasvattajien ruokinnan suunnittelutyötä ja kalamassan kasvun seurantaa.