aqua-rehut-tarjonta

Utbud

Moderna fiskfoder består av trygga och rena råvaror. Fodren innehåller i huvudsak vegetabilisk olja, växtprotein, fiskolja, fiskmjöl, vitaminer och spårämnen. Som foderråvaror använder vi välbekanta produkter som anskaffas i huvudsak från Finland och östersjöområdet. Också varumärket Baltic Blend® som registrerats för våra fiskfoder visar detta.

 

Raisioaqua tillverkar foder för olika fiskarter, och numera känner vi väl till olika arters särbehov då det gäller näring. Våra foder är framställda särskilt för fiskodling i nordlig miljö.

 

Olika odlingsskeden har sina egna foder vars fett- och proteinsammansättning förändras under fiskens odlingstid. Fiskyngel tillväxt är proteinbetonad, och därför är proteininnehållet i yngelfodret högt i förhållande till energin. För stora fiskar gäller det att fylla energibehovet, och därför är fetthalten hög i foder för detta tillväxtskede. Fosfor är ett nödvändigt mineral för fiskar. Medan skelettet utvecklas har ynglen ett större behov av fosfor än stora fiskar, och därför innehåller foder för yngel mycket fosfor.

aqua-rehut-hercules

Hercules

För regnbågslax, öring och lax

Fodrens näringsmässiga innehåll är optimerat för att matcha behovet för fiskarnas olika tillväxtskeden. Som råvara används främst inhemskt MSC-certifierat fiskmjöl framställt av strömming och vassbuk och olika slags växtprotein, t.ex. det ansvarsfullt producerade non-GMO-sojaproteinet och inhemsk bondböna.

 

Fosforn i växtproteinet görs tillgängligt för fiskens matsmältning med fytasenzym. Tack vare detta har vi kunnat minska fosforbelastningen från fiskodlingar i betydande grad.

 

I slutfasen av odlingen höjs fiskarnas innehåll av EPA- och DHA-fettsyror med hjälp av Hercules Opti-fodren så att dessa når gynnsamma halter för människans hjärthälsa.

 

Foder för regnbågslax

aqua-rehut-silver

Silver

För sik

Silver är ett miljövänligt foder framställt speciellt för sik. Sikars näringsbehov avviker från regnbågslaxars liksom också förmågan att dra nytta av olika foderråvaror. Detta har beaktats i fodrens sammansättning och de uppnådda odlingsresultaten har varit utmärkta.

 

Sikfoder

aqua-rehut-vital

Vital

Specialfoder för fiskars välmående

Vital-fodren innehåller ett särskilt paket för välmående. Paketets verkande substanser är C- och E - vitamin, betaglukan, nukleotider och TOP 3™. Med hjälp av vitalfodret växer sig fiskarna starka och tål bättre stress, t.ex. under värmeböljor.

 

Vital broschyren

aqua-rehut-circuit

Circuit

Foder för odling i recirkulerande vattensystem

I Circuit-seriens foder för recirkulerande vattensystem har man beaktat fiskens särbehov som på många sätt avviker från traditionell fiskodling. Med Circuit-fodren uppnår man god tillväxt. Med de speciella ämnen som fodren innehåller kan man påverka kvaliteten på vattnet i bassängerna och på filtrens funktion vilket ger bättre hygien i bassängerna.

 

Våra Circuit-foder har fyra foderserier som framställts för olika fiskarter.

 

Foder för regnbågslax

Sikfoder

Foder för gös och stör

Rödingfoder

aqua-rehut-muut

Andra foder

Startodling av fiskyngel

Raisioaqua importerar specialfoder för utfodring av fiskyngel. Den italienska Verones Vita-produktserien ger fiskynglen en effektiv och trygg start. I vårt urval finns specialfodren Bernaqua som ges till riktigt små fiskyngel. De är framställda särskilt för den krävande startodlingen av sik, gös och stör.

 

Vita-yngelfoder

Bernaqua-specialfodren

 

Grundens skyddskläder

Särskilt till fiskodling planerade Grundens skyddskläder hör också till vårt sortiment. Bekanta dig med deras högkvalitativa produkter. Vi svarar gärna på eventuella frågor.

 

Grundens skyddskläder 2020