aqua-yritys-yritys

Företaget

Raisioaqua – inspiratör för tillväxt

Raisioaqua är en inhemsk expert på fiskfoder och fiskutfodring. Vi är föregångare avseende miljövänliga foder: vi erbjuder våra kunder foder enligt en hållbar utveckling och utfodringsmodeller som fungerar i vår nordliga miljö. Våra innovativa foder som främjar fiskarnas välmående och optimerar deras fettsyror gör Raisioaqua till en pålitlig kompanjon.

 

Raisio har framställt fiskfoder sedan år 1982. Vår huvudsakliga marknad finns i Finland, Ryssland och i staterna runt Östersjön. Raisioaqua hör till Raisio-koncernen.

 

raisio.com

aqua-yritys-tarkoitus

Mission

Raisios mission

Mat med stort hjärta. Hälsa för oss och för hela jorden.

 

God och hälsosam mat är naturlig och kommer från tillverkarens hjärta. Som ett bolag med ansvar beaktar vi alla viktiga faktorer som gäller mat: välmående, hälsosamhet, smak och hållbar utveckling. Våra gedigna kunskaper och vår uppfinningsförmåga säkerställer att vi kan erbjuda fullvärdig mat med ett gott samvete.

 

Raisioaqua hjälper sina odlare producera hälsosam mat på ett hållbart, effektivt och ekonomiskt lönsamt sätt till konsumenterna, genom att främja fiskens välmående. Kärnan i vår verksamhet är innovationer, ansvarsfullt anskaffade råvaror och insikter om hela matkedjan.

 

All Raisios verksamhet i Finland omfattas av ISO 9001 och ISO 14001 certifieringar.

aqua-yritys-benella

Benella

Benella – fisk som gör gott

De kontraktsodlare som följer Raisioaquas utfodringskoncept har nytta av vårt registrerade varumärke Benella i sin marknadsföring av regnbågslax, sik och gös.

 

Benella är en fisk som är hälsosam för både konsument och miljö. Tack vare Benellas D-vitamininnehåll och det innovativa utfodringskonceptet håller EPA- och DHA-fettsyrorna rätt nivå och är i linje med rekommendationerna för fiskkonsumtion, visar forskningen. Benella Fisk utfodras med Raisioaquas Baltic Blend® -foder. Tack vare det här har fiskodlingens näringsbelastning på Östersjön minskat i väsentlig grad.

 

benellakala.fi