aqua-ymparisto-tulevaisuus

Framtiden

Miljöeffektivitet är ett livsvillkor för en hållbar och konkurrenskraftig fiskproduktion och för Blå tillväxt som baseras på vattenresurserna. Raisioaquas mål är att producera ansvarsfulla lösningar med miljömässiga och samhälleliga fördelar åt sina kunder. I Finland har miljöpåverkan från fiskodling halverats på drygt tio år tack vare samarbete mellan aktörerna. Raisioaquas produkter erbjuder en möjlighet att uppnå ännu bättre resultat. Som föregångare hjälper vi odlarna till framgång på ett miljövänligt sätt och vi hjälper också konsumenterna att göra hållbara val baserade på fakta.

 

WWF:s fiskguide

aqua-ymparisto-baltic-blend

Baltic Blend®

Varumärket för östersjöfodret Baltic Blend® deklarerar att rent fiskmjöl och fiskolja från östersjöfiskar används som råvara i fodren. Varje kilo fisk som odlas med östersjöfoder avlägsnar fosfor ur havet, återanvänder näringsämnen och minskar i betydande grad kvävebelastningen från fiskodling. Baltic Blend är därför ett lysande exempel på cirkulär ekonomi på lokal nivå. Råvaran härstammar från havet och har fiskats ur bestånden på ett hållbart sätt och uppfyller därför på ett naturligt sätt fiskens näringsmässiga krav.

 

Baltic Blend foder

aqua-ymparisto-opti-ruokinta

Opti-utfodring

Av tradition har man använt havsfiskolja som energikälla i fiskfodren. I Raisioaquas Opti-utfodringskoncept ersätts fiskoljan till stor del med rypsolja. Detta sparar i betydande grad på havens värdefulla fiskbestånd och är en kostnadseffektiv metod för odlaren. Foder som till största delen innehåller fiskolja används först i odlingens slutfas. På det sättet tryggas en tillräcklig tillgång på omega-3-fettsyrorna EPA och DHA som är så viktiga för människans hjärt- och blodkärlshälsa. Detta garanterar att konsumenten får ett hälsosamt slutresultat i toppklass, som odlaren kan känna sig stolt över.

 

Benella en fisk med hälsoverkan

aqua-ymparisto-fytaasientsyymi

Fytasenzym

Raisioaquas uppfödningsfoder innehåller fytasenzym, vilket i betydande grad minskar näringsbelastningen från fiskodlingen på vattenmiljön. Fytas förbättrar fiskens förmåga att dra nytta av fosforn i fodret och i andra svårsmälta vegetabiliska källor. Tack vare fytasenzymet innehåller fodren mindre fosfor. Fytasenzymet förbättrar också fiskens utnyttjande av protein.