aqua-kasvuluotain-digitalisaatio

Digitalisering

Tillväxtsonden underlättar din vardag

Raisioaqua har digital teknologi och redskap som underlättar fiskodlingen. Vi vill utveckla fiskodlingsarbetet på ett hållbart sätt, främja våra kunders konkurrenskraft och underlätta vardagsrutinerna. För detta syfte har vi konstruerat en Tillväxtsond. Tillväxtsonden är en applikation för smarttelefoner som är lätt att använda för att planera utfodringen och följa med tillväxtresultaten.

aqua-kasvuluotain-kaytto

Användning

Två olika applikationer

Tillväxtsonden består av två applikationer som kompletterar varandra. Den ena är en omfattande datorapplikation och den andra en mobilapplikation som man kan bära med sig.

 

Det är lätt att börja använda Tillväxtsonden. Uppgifter om anläggningen och fiskarna förs in i datorapplikationen. Efter att man fört in uppgifterna i mobilen finns de alltid med i appen. Du hittar alltså alltid uppgifter om bassängens biomassa och vattentemperaturen i mobilen. Mobilappen ger dagligen en utfodringsrekommendation enligt Raisioaquas fodertabeller. Du kan testa en utfodringskalkylator gratis om du laddar ner Tillväxtsonden från din egen appstore.

 

Applikationen i datorn sparar all information om utfodringen och fiskarnas tillväxt. Vid avslutningen på odlingssäsongen är det möjligt att också anteckna uppgifter från rensningen. Då får man uppgifter om foderanvändningen och odlingsresultaten och en uppskattnig av odlingens avkastning.

aqua-kasvuluotain-kehitys-1

Utveckling

Mot ett system för styrd verksamhet

Tillväxtsonden kompletteras kontinuerligt tillsammans med fiskodlarna. Just nu utarbetas flera nya egenskaper och systemet ser ut att bli ett helhetsbetonat system för styrning av verksamheten. Ställ frågor om Tillväxtsonden till Raisioaquas kontaktpersoner.

aqua-kasvuluotain-kehitys-2

Kalankasvatus Vääräniemi, Kari ja Harri Vääräniemi

Ett utmärkt hjälpmedel och obegränsade utvecklingsmöjligheter

”Det var lättare än jag trodde att använda Tillväxtsonden. Det är lätt och går snabbt att anlägga bassänger och användningen av dem är enkel. Applikationen visade med diagram vår fodergiva i förhållande till rekommenderad giva. Analysen av diagrammen ledde i detta skede till fler frågor än svar på vilken slags utfodringsmodell som skulle vara den bästa för vår anläggning: skulle det vara bäst att stressa fisken i något skede med mera foder än vad som rekommenderades eller skulle en jämn utfodring vara det bästa alternativet? På dessa frågor söker vi svar genom att använda appen mer. Jag förstår att det är klokt att fortsätta utveckla appen. Den är redan nu ett bra redskap och det går att utveckla den i all oändlighet. Det är bra att våra idéer har beaktats i utvecklingen av Tillväxtsonden.”

 

Kari Vääräniemi, Kalankasvatus Vääräniemi